Nieuws

Nieuw advies HGR: vaccinatie tegen tekenencefalitis (TBE)

De Hoge Gezondheidsraad formuleert een nieuw advies ter preventie van tekenencefalitis (Tick-Borne Encephalitis, TBE) bij de Belgische bevolking.

 

Hierbij maakt men een onderscheid tussen:

  • In het geval van geen gevallen bij de mens – laag circulatieniveau van het TBE-virus
  • In het geval van sporadische gevallen bij de mens (met onregelmatige tussenpozen of slechts op enkele plaatsen; geografisch verspreid)
  • In geval van endemische ziekte

Klik hier voor het volledig advies.