Nieuws

Nieuw RIZIV consensusrapport m.b.t. het rationeel gebruik van de opioïden bij chronische pijn

Eén van de opdrachten van het Comité voor de Evaluatie van de Medische Praktijk inzake Geneesmid­delen is het organiseren van consensusver­gaderingen die bedoeld zijn om de medische praktijk inzake geneesmiddelen in een bepaalde sector te evalueren en om aanbevelingen te formuleren ten behoeve van alle voorschrijvende artsen.

Het is de taak van een jury om een tekst op te stellen met antwoorden op de gestelde vragen en met de richtlijnen van de conferentie. Er is een nieuw juryrapport beschikbaar betreffende “Het rationeel gebruik van de opioïden bij chronische pijn”.