LMN - Zorgpunt N16 - ELZ

KRINGPROJECTEN

De Huisartsenkring Schelde-Rupel vzw investeert al sinds geruime tijd in diverse projecten ter bevordering van de interdisciplinaire samenwerking en het optimaliseren van de eerstelijnszorg in de regio. In 2009 startte de kring met de uitrol van het Lokaal Multidisciplinair Netwerk Schelde-Rupel een project gericht op het bevorderen van de multidisciplinaire samenwerking voor patiënten met een chronische aandoening.In het bijzonder gericht op het optimaliseren van de zorg voor patiënten met diabetes type II en/of nierinsufficiëntie aan de hand van de zorgtrajecten.  Twee jaar later werd het Zorgpunt N16 opgericht in de Huisartsenwachtpost N16 waar patiënten terecht kunnen voor dieetconsultaties, diabeteseducatie, kookworkshops en winkeloefeningen.
In 2017 volgde de aankondiging van een hervorming eerstelijn. 
De bestaande LMN en SEL (Samenwerking EersteLijn) zullen opgaan in een nieuwe structuur, namelijk de “Eerstelijnszones”.

In 2017 volgde de aankondiging van een hervorming eerstelijn.  De bestaande LMN en SEL (Samenwerking EersteLijn) zullen opgaan in een nieuwe structuur, namelijk de “Eerstelijnszones”. Deze nieuwe structuur ambieert het samenbrengen van de zorgsector en de welzijnssector als één geheel met de persoon en diens zorg- en ondersteuningsnood als uitgangspunt. 

Ook met de oproep tot het organiseren van eerstelijnszones is de huisartsenkring meteen aan de slag gegaan om hierin een trekkersrol op te nemen. Na vele onderhandelingen met gemeenten en andere verplichte partners is er een consensus uitgevloeid om als huisartsenkring twee eerstelijnszones te helpen uit te rollen (ELZ Klein-Brabant Vaartland en ELZ Rupelaar). De Huisartsenkring is penhouder, werkgever en actieve trekker voor de ELZ Klein-Brabant Vaartland en ondersteund de ELZ Rupelaar.

.

Lokaal Multidisciplinair Netwerk Schelde-Rupel
De LMN ondersteunen en faciliteren de eerstelijnszorgverleners in het groeien naar een optimale multidisciplinaire zorg voor patiënten met een chronische aandoening. Aan de hand van de zorgtrajecten diabetes en nierinsufficiëntie werd de ondersteuning voor deze aandoeningen zeer concreet gemaakt. Om deze werkmethode een betere visibiliteit te geven, werd er in 2014 een Zorgpunt N16 opgericht. 
HET ZORGPUNT N16
Het Zorgpunt N16 is een plaats waar verschillende disciplines onder één dak hun expertise aanbieden. Zo kan de patiënt  bij ons terecht voor consultaties bij de diëtist(e)en de diabeteseducator. Deze dienstverlening is, mits voorschrift, toegankelijk voor alle patiënten! Enkel de consultaties bij de diabeteseducator zijn uitsluitend voor de diabetespatiënten.
EERSTELIJNSZONE KLEIN-BRABANT VAARTLAND
Het Zorgpunt N16 is een plaats waar verschillende disciplines onder één dak hun expertise aanbieden. Zo kan de patiënt  bij ons terecht voor consultaties bij de diëtist(e)en de diabeteseducator. Deze dienstverlening is, mits voorschrift, toegankelijk voor alle patiënten! Enkel de consultaties bij de diabeteseducator zijn uitsluitend voor de diabetespatiënten.