Nieuws

Kunt u een geneesmiddel niet voorschrijven? Meld het aan Domus Medica!

Het probleem van de – intussen ruim 500 – niet-leverbare geneesmiddelen duikt geregeld op in het nieuws. De overheid heeft al maatregelen genomen, maar die zijn kennelijk ontoereikend. Wat is de impact van stockbreuken op de eerste lijn? Domus Medica wil de moeilijkheden waarmee huisartsen in hun dagelijkse praktijk worden geconfronteerd in kaart brengen en richt een meldpunt op.

Toegankelijke gezondheidszorg is een stokpaardje van Domus Medica. De permanente beschikbaarheid van geneesmiddelen maakt daar onverkort deel van uit. Dat geldt niet alleen voor levensreddende of essentiële geneesmiddelen; huisartsen moeten alle medicijnen kunnen voorschrijven die de markt te bieden heeft en die ze nodig achten om patiënten te helpen.

Het is moeilijk de impact van stockbreuken op de eerstelijnszorg in te schatten. De last van een voorschrijfprobleem wordt niet alleen bepaald door de ernst van de indicatie(s) waarvoor een medicijn dient, maar ook door de kenmerken en conditie van een specifieke patiënt die middel X of Y niet kan krijgen. Volksgezondheid zegt dat de media de toestand niet mogen dramatiseren; het FAGG ziet geen stijging van het aantal geneesmiddelen waarvan de voorraad kwakkelt. Hebben huisartsen of hun patiënten nu een probleem, of niet?

We lijken te evolueren naar een toestand waarin voorraadbreuken “normaal” worden geacht, als een soort bijwerking van de farmaketen. Domus Medica legt zich daar niet zomaar bij neer en wil weten hoeveel hinder huisartsen en patiënten daadwerkelijk ondervinden. Zo worden alle gevallen waarin een huisarts een bepaald medicijn niet voorschrijft vanwege een bekend leveringsprobleem, per definitie niet geturfd, terwijl sommige daarvan wel problematisch kunnen zijn.

De oorzaken van de aanslepende voorraadproblemen liggen buiten de invloedssfeer van een huisartsenvereniging, maar Domus Medica kan haar leden en andere huisartsen wel oproepen problemen te melden. 

Via een klik op deze link, kunt u laten weten voor welke geneesmiddelen u geen bevredigend alternatief vindt. 

De melding verloopt eenvoudig en kost amper tijd. Om een correcter beeld van de echte nood te krijgen, vragen we u elk geval waarbij u met een reëel voorschrijfprobleem wordt geconfronteerd, te rapporteren. In een vrij veld kunt u het probleem desgewenst toelichten.

Domus Medica zal de resultaten poolen, analyseren en signaleren aan alle betrokken instanties.


Meer info: www.domusmedica.be