APOTHEEK VAN WACHT

TANDARTS VAN WACHT

HUISARTS VAN WACHT

03 886 16 16

FAQ

OVER DE WACHTDIENST

De erelonen van de dokters van wacht zijn gelijklopend en volgen de RIZIV nomenclatuur. Wel is het zo dat de dokter van wacht zijn ereloon kan aanpassen wanneer er ‘onredelijke eisen’ worden gesteld.

U belt het nummer  03 886 16 16. U toetst vervolgens de postcode van uw gemeente in. U wordt automatisch verbonden met de huisarts van wacht

Vraag niet zomaar om een huisbezoek. Indien u zich kan verplaatsen ,bespaart u de dokter van wacht veel tijd. 
In de dokterspraktijk heeft de arts van wacht ook meer middelen ter beschikking om u verder te helpen.
Huisbezoeken worden dus enkel voorzien voor die mensen die zich onmogelijk kunnen verplaatsen.

Hoewel we ons uiterste best doen om de wachtdienst vlot te laten verlopen, is het niet uitgesloten dat er iets misloopt.
Aarzel niet ons hiervan op de hoogte te brengen via het contactformulier of via de eigen huisarts.


De dokter van wacht kan de volledige waaier van de huisartspathologie aan. Onze betrachting is wel om enkel te consulteren voor die medische problemen waarvoor U niet kunt of durft wachten tot uw huisarts weer bereikbaar is.
 
Vaak heeft de wachtarts het erg druk en het oplossen van kleine probleempjes kan de dringende hulpverlening in de weg staan. Begeef U ook niet te snel naar het ziekenhuis. Bij twijfel kan de huisarts van wacht U helpen bij de beslissing al dan niet naar het ziekenhuis te gaan.
 
Studies hebben aangewezen dat nog al te veel mensen zich op een urgentiedienst van een ziekenhuis aanbieden met een aandoening die heel makkelijk door de huisarts kan behandeld worden.

De wachtdienstbeurt is onderverdeeld in een week- en een weekendwacht.

Weekwacht loopt van maandag 19u00 tot vrijdag 08u00 per wachtgebied (vb: Klein-Brabant, Vaartland, …)

Weekendwacht loopt van vrijdag 19u00 tot maandag 07u00 gecentraliseerd op de Huisartsenwachtpost N16.