APOTHEEK VAN WACHT

TANDARTS VAN WACHT

HUISARTS VAN WACHT

03 886 16 16

SAFE THE DATE

Naar aanleiding van het verschijnen van De Wetstrijd **van Ivo Uyttendaele* is er
op ZONDAG 29 SEPTEMBER om 14.30 te Mechelen een

MINISYMPOSIUM

waarop u, uw partner en vrienden van harte uitgenodigd worden.

 

logo

Het programma is als volgt:

 

14.30 Verwelkoming door Bruno Mortelmans namens de Mechelse geneeskundige kring Dodoens

14.35 Voorstelling sprekers.

14.40 Aandachtspunten bij de praktijk van euthanasie

door prof.Joris Vandenberghe,psychiater-psychotherapeut UZ Leuven en UPC KU Leuven.

15.05 Oud en het leven moe….een doodsverlangen bij ouderen

door An Haekens,psychiater-psychotherateut en hoofdarts PZ Tienen.

15.30 De Broze Mens

door prof. Awee  Prins, filosoof Erasmus Universiteit Rotterdam  en vermaard causeur.

16.00 Pauze

16.30 Palliatieve sedatie

door Gert Huysmans,huisarts en voorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen.

16.50 Hulp bij zelfdoding

door prof.Rik Torfs,gewoon hoogleraar kerkelijk recht en gewezen rector KU Leuven.

17.15 Dankwoord en uitnodiging borrel.

 

ACCREDITERING ETHIEK EN ECONOMIE is aangevraagd door Dodoenskring.

 

Modaliteiten van inschrijving worden begin augustus meegedeeld .

 

*Ivo Uyttendaele vestigde zich als zenuwarts in Mechelen en hospitaliseerde in het AZ Imelda te Bonheiden en het PZ te Duffel waar hij de laatste tien jaar voor zijn pensioen hoofdarts was.Daarna werkte hij deeltijds in Nederland tot hij er definitief ging wonen. Heel zijn professioneel leven lang investeerde hij al zijn vrije tijd in medische deontologie en jarenlang was hij de Nederlandstalige ondervoorzitter en woordvoerder van de Nationale Raad van de Orde van Artsen.Na zijn laatste mandaat was hij de droge teksten over medische plichtenleer beu en schreef hij Arteria Vertebralis, een gelaagde misdaadroman die bulkt van medische blunders en zowel het medisch recht als de geneeskunde op de korrel neemt. Daarna kwam zijn oude liefde voor ethiek en deontologie terug.

**De Wetstrijd is een lijvig boek met een hoofdstuk over het verschil tussen ethiek en deontologie, een kritische tekst over de verouderde patiëntenrechtenwet en een hele boterham over de praktijk van euthanasie in België en Nederland.Gezien hij woonachtig is in Nederland en zijn contacten met België  levendig hield, is hij goed geplaatst voor een vergelijkende studie over de toepassing van een wet ,die in beide landen bij momenten veel stof doet opwaaien. Garant die het manuscript als eerste te lezen kreeg was onmiddellijk bereid het uit te geven : “niet alleen erg actueel maar schrijfstijl is aangenaam en zelfs amusant(ironisch)”was de motivatie.