APOTHEEK VAN WACHT

TANDARTS VAN WACHT

HUISARTS VAN WACHT

03 886 16 16

DISCLAIMER

De informatie op deze website wordt door de Huisartsenkring Regio Schelde (HAK SCHELDE) met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd worden voorkomen. Indien u foute gegevens op de website opmerkt, laat het ons weten via info@hakschelde.be . Wij zullen die informatie zo spoedig mogelijk verbeteren, verwijderen of aanvullen.

De informatie van deze website heeft een algemeen en informatief karakter ten behoeve van de bezoeker aan deze website.
De specifiek medische informatie op deze website is algemeen en kan geen diagnose door een arts vervangen. Bij vragen raadpleegt u best uw behandelende arts.

Persoonsgegevens

In geval persoonsgegevens door de gebruiker worden verstrekt, zal HAK Schelde deze altijd verwerken conform de geldende wetgeving. De verwerking van persoonsgegevens blijft altijd beperkt tot de beoogde doelstelling. Hak Schelde maakt persoonsgegevens niet bekend aan derden.

Veiligheid en beschikbaarheid

HAK Schelde kan geen garantie bieden over de veiligheid, noch over de continue beschikbaarheid van deze website en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de schade die hier, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg van is. Dit geldt evenzeer voor de website(s) waarnaar wordt verwezen, noch de inhoud van deze website(s).

©HAK SCHELDE

De gegevens op deze website zijn in principe eigendom van HAK SCHELDE vzw. HAK SCHELDE geeft de toelating om de gegevens op deze website af te drukken en te gebruiken op voorwaarde dat deze gegevens louter voor eigen informatieve doeleinden worden aangewend. Verdere distributie, commercialisatie of exploitatie ten behoeve van derden van de aangeboden informatie is niet toegelaten. Alle verantwoordelijkheid berust steeds uitsluitend bij degene die de betreffende informatie gebruikt, op welke wijze ook.

Vragen, suggesties en klachten

Hebt u vragen of suggesties om de website aan te passen? Hebt u een link gezien die niet langer werkt? Laat het dan weten aan de webmaster, via info@hakschelde.be.