APOTHEEK VAN WACHT

TANDARTS VAN WACHT

HUISARTS VAN WACHT

03 886 16 16

De kring

HUISARTSENKRING SCHELDE - RUPEL vzw

De huisartsenkring is verantwoordelijk voor de organisatie van de wachtdienst in dit gebied. Daarnaast organiseert de kring navormingen op maat van de huisartsen in de regio.

De huisartsenkring is het eerste aanspreekpunt voor overleg over de organisatie van de lokale gezondheidszorg met al de andere partners in de regio (ziekenhuizen, apothekers, gemeentebesturen, enz.).

Als huisartsenkring ondersteunen, faciliteren en stimuleren wij zoveel mogelijk samenwerking met de partners uit de eerstelijn. De Huisartsenkring zet zich actief in om de uitbouw van de eerstelijnszones Klein-Brabant Vaartland en de Rupelaar te realiseren en zo mee te bouwen aan een optimale integralezorg in deze regio.

Huisartsenkring schelde-rupel, hak schelde-rupel, huisartsen, wachtdienst

REGIO SCHELDE - RUPEL

De Huisartsenkring Schelde-Rupel vzw groepeert de huisartsen van:

VAN DRIE NAAR EEN HUISARTSENKRING

De Huisartsenkring Schelde-Rupel onstond op 1 januari 2018. Deze kring kwam tot stand door een samenvloeiing van de drie voormalige huisartsenkringen, namelijk  die van de Rupelstreek, het Vaartland en Klein-Brabant. Elke kring had op zijn manier een roemrijke geschiedenis en sinds lang het statuut van vzw.

Toen in 2010 de Wachtpost N16 werd opgericht kregen enkele bestuursleden een aantal  jaren later het idee een samenvloeiing tussen deze 3 kringen te organiseren, zodat het wachtgebied van de Huisartsenwachtpost N16 overeenkwam met het grondgebied van de drie huisartsenkringen.
Na lange onderhandelingen en fusiegesprekken werd er uiteindelijk één grote huisartsenkring opgericht.

De  vzw ‘Huisartsenkring Schelde-Rupel’ was een feit!
Eén kring, één bestuur, éénzelfde beleid voor alle huisartsen uit de regio en een eerste stap naar professionalisering door de aanstelling van een kringcoördinator.